Aan deze tocht zijn er veel kosten verbonden, te denken valt aan overnachtingen, benzine en voeding. Wij zijn enorm blij met alle zaken die wij gesponsord hebben gekregen, maar hiermee zijn wij nog niet helemaal rond. Naast een bijdrage voor de KNGF kun je dus ook een financiele bijdrage doen aan onze reis. 

Alles wat hier van over blijft zullen wij aan het einde alsnog doneren aan de KNGF.

Je kunt je donatie overmaken aan NL04RABO0119172437 ten name van J. van Assen onder vermelding van Charged For Life, dan zetten wij dit op een aparte rekening.
Heb je een ander idee om bij te dragen? Neem dan gerust contact op met Joyce via het contact formulier.